قوانین و مقررات

  • مالکیت معنوی کاربران را آگاه می کند که محتوا، لوگو و سایر رسانه های تصویری ایجاد شده، متعلق به شماست و به واسطه قوانین کپی رایت حمایت می شود.
  • بند خاتمه قرارداد بر این اساس است که حسابهای کاربران در برنامه موبایل و وب سایت شما و یا دسترسی کاربران به وب سایت و موبایل در موارد سوء استفاده و یا به اختیار شخصی قابل فسخ است.
  • قانون حاکم کاربران را مطلع می کند که چه قوانینی بر قرارداد حاکم است. این باید کشوری باشد که در آن شرکت شما، در رأس است و یا کشوری باشد که از آنجا برنامه موبایل و یا وب سایت خود را اداره می کنید.
  • بند لینک به سایر وب سایت ها کاربران را آگاه می کند که شما مسئول سایر وب سایت هایی که به آنها لینک می شوید، نیستید. این بند به کاربران اطلاع می دهد که آنها مسئول خواندن و موافقت (و یا مخالفت) با شرایط و ضوابط و یا قوانین حریم خصوصی سایر وب سایت ها هستند.
  • اگر برنامه های موبایل و یا وب سایت به کاربران امکان دهد تا محتوا را ایجاد نموده و آن را برای سایر کاربران قابل دسترسی کنند، در آن صورت، بخش محتوا به کاربران اطلاع می دهد که آنها حق دسترسی به این محتوا را دارند.
    تبصره “محتوا” بدین موضوع اشاره می کند که کاربران باید به شما (طراح برنامه موبایل و یا وب سایت) مجوز اشتراک این محتوا را در برنامه بدهند تا برای سایر کاربران قابل دسترس باشد.
    به دلیل اینکه محتوای ایجاد شده توسط کاربران برای سایر کاربران قابل دسترسی است، بخش تبصره DMCA (و یا نقض قوانین کپی رایت ) کاربران و نویسندگان کپی رایت را آگاه می کند که اگر محتوا، قوانین کپی رایت را نقض کرده باشد، پاسخگو خواهند بود و باید محتوا برداشته شود.
  • بند محدودیت در مورد آنچه که کاربران می توانند انجام دهند کاربران را مطلع می کند که با موافقت برای استفاده از خدمات شما، قبول می کنند که کارهای خاصی را انجام ندهند.
مبدأ: https://termsfeed.com/blog/sample-terms-and-conditions-template